หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประชุมหารือเตรียมการจัดรายการ DIB Talk
อาจารย์สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประชุมหารือเตรียมการจัดรายการ DIB Talk

admin dem
2020-05-26 20:50:03

อาจารย์สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ประชุมหารือเตรียมการจัดรายการ DIB Talk


      เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น. – 22.00 น. อาจารย์สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom Video Meeting) ถึงแนวทางการจัดรายการ DIB Talk ซึ่งจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีชื่อเสียง ศิษย์เก่า และผู้ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจมาบอกเล่าประสบการณ์ และให้แนวทางเกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จในสายอาชีพต่าง ๆ โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญ คุณสุรชา รัตนสุข ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ และการจัดรายการผ่าน Facebook Live มาให้คำแนะนำในการประชุมครั้งนี้ด้วย
Download